Pierre-Paul Daneels

Like so many people, music brings me much happiness. I try to give her back a little of me, with all the humility of a mere amateur.

Comme à tant de personnes, la musique m'apporte beaucoup de bonheur. J'essaie de lui rendre un peu de moi, avec toute l'humilité d'un simple amateur.

Zoals dit het geval is voor zoveel mensen brengt muziek mij veel geluk. Ik probeer haar een beetje van mezelf terug te geven, met al de nederigheid van een eenvoudige amateur.

Latest Sheet Music

Unusual walk
Jazz / Swing
Dance of yesteryear
World / Ethnic / French
Waltz No.29
Classical / Instrumental

Gallery